Presentació

A LA COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CONGRÉS REGIONAL DE LA REGIÓ PENEDÈS

Carles Rion i Tetas, com a militant d’Esquerra Republicana de Catalunya amb número 35.283 i adscrit a la secció local de Calafell, a l’empara de l’article 10 apartat b) del Títol III de la Normativa bàsica de funcionament de les Seccions Locals, Federacions Comarcals i Federacions Regionals, presento candidatura a la Presidència Regional de la Regió Penedès en vistes a la celebració del Congrès Regional del dia 04 d’octubre de 2008.

Aquest escrit de candidatura s’acompanya de les signatures de la militància, d’un programa d’actuació i de la proposta de Permanent Regional acomplint les exigències establertes en la normativa anteriorment citada.
Vilanova i La Geltrú, a 26 de setembre de 2008

Carles Rion i Tetas

Anuncis%d bloggers like this: