Proposta organitzativa

27 09 2008

CANDIDATURA TOT PENEDES-GARRAF

PROPOSTA ORGANITZATIVA EXECUTIVA REGIONAL

PERMANENT REGIONAL

(Art. 25 Estatuts ERC i Art. 10 ap. b) Títol III Normativa bàsica de funcionament de les Seccions Locals, Federacions Comarcals i Federacions Regionals)

Presidència : Carles Rion i Tetas (35.283)

Secretaria d’Organització: Enric Pagès i Guasch (14.173)

Secretaria de Finances: Sr. Jordi Ortíz i Domènech (30.776)

Secretaria d’Imatge i Comunicació: Sr. Delfí Ramírez i Sala (32.090)

Secretaria de Política Municipal: Sr. Joan Borrut i Ràfols (24.071)

Secretaria de Política Parlamentària: Sra. Visitació Rubio i Pin (28.094)

Secretaria de Formació: Sr. Pere Codina i Sureda (18.789)

Secretaria d’Acció Política: Sr. Xavier Todó i Vilafranca (29.167)

Secretaria de la Dona: Sra. Antònia Navarro i Sánchez (32.091)

Secretaries addicionals (a criteri i decisió del Congrès Regional)

Secretaria d’Immigració i Treball
Secretaria de Política Social i Econòmica
Secretaria de Territori i Medi Ambient
Secretaria de Política Cultural i Lingüistica

Representant de les JERC

President Comarcal Alt Penedès
President Comarcal Baix Penedès
President Comarcal Garraf

NOTES

1.- Es tracta d’una proposta organitzativa amplia, dissenyada per tal de donar cabuda a membres representatius de les diverses sensibilitats existents en el partit.

2.- La Permanent Regional estarà integrada, com a mínim, per Presidència, Secretaries obligatòries i representant de les JERC.

Anuncis